• Winter in Deventer (Custom)
  • Zutphen (Custom)


Gruijter ArnhemGruijter-ZutphenTijdens een cursus over de historie van Zutphen werd een foto van een pand in de Turfstraat in Zutphen getoond. In mijn enthousiasme riep ik dat dit een de Gruijter is. De Gruijter was een grote supermarktketen, die voor velen nog bekend is van de slogan "het snoepje van de week".

Maar door een bericht op de website van Hanzewandelen ontstond toch twijfel of het pand aan de Turfstraat een De Gruijjter was. Dus maar eens op onderzoekt uit...

  • Als we het navragen in een soort kunstwinkel op nr. 13 (de 'buren' van het pand) dan wordt bevestigd dat in dit pand de Gruijter was gevestigd;
  • Op de website van Monumenten in Nederland staat vermeld dat op nummer 11 de Gruijter haar winkel had;
  • Als we de bouwstijl van de verschillende panden (zie ook Weer een De Gruijter gevonden) bekijken dan zien we veel overeenkomsten. Veel van de panden zijn ontworpen door de architect Welsing;
  • Ook in de Bornkrant staat nr. 11 genoemd als het pand van de Gruijter..

Gruijter arnhem2Al met al is er weinig twijfel meer over dat het pand aan Turfstraat 11 onderdeel was van de supermarktketen van de Gruijter. Omdat dit onderwerp niets te met de Hanze te maken heeft, volgt nu nog een laatste foto van een ander de Gruijter pand in Nijmegen (foto rechts).

 

 

Zutphen-BroederenkerkAls je ’s avonds in Zutphen buiten bent kun je, afhankelijk van de windrichting, het Poortklokje horen. De klok die ’s avonds tussen kwart voor tien en tien uur Iuidt, herinnert aan de tijd dat de stadspoorten ‘s avonds sloten. Zo werden de mensen, die buiten de poort waren, gewaarschuwd. In 1611 wordt meester Pieter Pallandt wonende in het Broederen Clooster gevraagd om "’s avonds aldaar een half uur voor het Poort sluiten de klokke te doen Iuyen om die daar buiten zijn te waarschouwen en zulks tegen 1 goudgulden ’s maands".

In maart 1727 wordt het wat officiëler. Dan treedt een "RegIement op het Iuyen van ’t PoortkIokje" in werking. Daarin staat wanneer de klok geluid moet werden. In januari is dat al om 16.30 uur en in de zomer om 21.00 uur. Daarna gaat het iedere halve maand weer een half uur terug om op 1 december weer uit te komen op 16.30 uur. Het Iuiden duurt een half uur. Een kwartier daarna moet de portier naar buiten gaan en tot drie maal toe met luide stem roepen of er nog iemand buiten is. Als hij geen antwoord krijgt mag hij de poort sluiten. Er wordt niet alleen ‘s avonds maar ook ‘s morgens geluid. In de zomer gebeurt dat al om 3 en in de winter om 6 uur. Als de klokluider en de portier zich niet aan de voorschriften houden kunnen ze beboet worden met twee goudguldens. Tussen 19 februari en 20 mei 1733 wordt om "de doen maels onsekere constitutie van tijden" ‘s morgens een half uur later en ‘s avonds een half uur eerder geluid.

BeethovenDat het af en toe wel eens knokken was tussen inwoners van de stad Zutphen en de aan de andere kant wonende Hovenaren is bekend. Nu wordt er in Zutphen ook gebakkeleid over de vraag of Beethoven in de oude stad geboren zou zijn.

Als je het opzoekt in een of ander naslagwerk, dan staat er, dat hij geboren is op 17 december 1770 in Bonn. Maar het is waarschijnlijk, dat hij door het leven ging met de doopakte van een twee jaar daarvoor overleden broer. Het schijnt, dat Ludwig geboren is op een tijdstip, toen zijn ouders, tijdens een rondreis door Europa om geld te verdienen als muzikale artiesten, in Zutphen is geboren. Er wordt zelfs beweerd in een logement in de Laarstraat. Erg nauwkeurig was de administratie bij kerkelijke en gemeentelijke instanties toen ook al niet. Dus het blijft wel een beetje de vraag of we hier worden beetgenomen of niet....

De Groene man kan je overal tegenkomen. Op straat aan een gevel van een Stralsund-Nikolai kirche (1)woning/ winkel of een waaggebouw en in de kerk.
De rechterfoto is gemaakt in de Nikolaikirche in Stralsund. In Deventer zijn zoveel groenen mannen dat er onlangs zelfs een boekje over verschenen is. Maar zijn er dan ook groene vrouwen, vraag je af. En het antwoord is Ja. En dit allemaal om de boze geesten weg te houden.

klankpotAl in de middeleeuwen wisten de bouwers van kerken het geluid te beïnvloeden. De bouwers maakte daarbij gebruik van potten die in het 'plafond' van de kerk werden ingemetseld. Maar wat voor soort potten waren dit ? Moesten de potten als versterker fungeren of hadden ze juist een absorberende werking ?

hooglaagEr blijken afgestemde en de niet afgestemde potten. Bij het afgestemde systeem is de resonantiefrequentie van de potten afgestemd op alle of op enkele tonen van de middeleeuwse toonladder: ut(=do), re, mi, fa, sol en la. Omdat de potten pas gaan trillen wanneer ze worden aangestuurd door een toon ter hoogte van de eigenfrequentie, klinkend in de kerkruimte, nemen we aan dat de monniken de potten gebruikten om bij hun (eenstemmige) zang "op toon" te blijven. Dit type potten werd onder andere aangetroffen in het koor van de Martinikerk in Groningen.

Bij het niet afgestemde systeem liggen eigenfrequenties van de potten veel dichter bij elkaar dan de voor muziek gebruikte tonen. Ze bestrijken als het ware een hele frequentieband, doorgaans in het centrum van het voor musiceren gebruikte spectrum van de mannenstem: de zingende monnik.
Dit systeem werd in januari 2011 aangetroffen bij de 90 (!) potten, 18 groepen van 5, in de Agnietenkapel in Gouda. Opmerkelijk is echter dat het frequentiegebied zich hier in het midden bevindt van het spectrum van de vrouwenstem, dus ongeveer een octaaf hoger dan gebruikelijk. Logisch, het waren hier immers de zusters van Sint Agnes die er zongen!
Men gaat er vanuit dat deze de meerstemmige zang ondersteunde.

Joomla templates by a4joomla