Lange Vijverberg 13 kopieTijdens een reis door Canada (ja hoe fanatiek kan je zijn) vind ik via internet dat de familie dan een huis heeft aan de Lange Vijverberg 13. Tegenover het torentje van minister-president Rutte. En die avond vertel ik tijdens het diner dat ik mij aan het verdiepen ben in de geschiedenis van het landgoed Nieuw Rande en de familie Stratenus. Verder komt aan de orde dat de familie een huis heeft aan de Lange Vijverberg 13. Een reisgenoot zegt: "Je zegt toch nummer 13?' Ja. "Dat pand ben ik aan het schilderen". Dit is de aanleiding dat we enkele weken later samen voor het pand staan.

Lange Vijverberg 1890 LI zoom huis stratenusOverigens heeft de familie Stratenus niet het huidige pand laten bouwen. Op de gevel staat weliswaar 1893, maar de familie is indertijd al vertrokken. Om vervolgens in 1895 het landgoed Nieuw Rande te kopen. Het pand is nog terug te vinden op de foto hiernaast uit 1890. Met de aanwezigheid van een nog verspringende gevel (met links ernaast het huidige museum Bredius) en de panden met fronton en dan vervolgens de huisnummers tellen is nummer 13 het pand met de 'oranje omlijsting'.

Maar hiermee is het verhaal nog niet klaar. Het ongemak is dat ik via internet toch niet meer terug kan vinden dat de familie op dat adres heeft gewoond. Wetende dat dit een beginnersfout is... sla je informatie altijd met goede brongegevens op ... ging ik wat balend op pad naar het Haags stadsarchief. Daar blijkt dat in het Nationaal Archief een akte is over het pand, waarbij de familie Stratenus betrokken is. Maar daarover later meer.

IMG 1560 kopieTijdens een zoektocht, samen met een zeer behulpzame medewerker van het stadsarchief, vinden we meer over de familie Stratenus. Uit een gezinskaart die wij als microfiche met een speciaal apparaat kunnen lezen, blijkt dat de familie G.J. Th. Stratenus eerst hebben gewoond aan de Javastraat 44 en vervolgens aan de Oude Scheveningseweg 25. Bij het laatste adres wordt ook de naam van een villa genoemd..... Villa Banch.... niet heel goed leesbaar. Uit een testament uit die periode blijkt inderdaad dat hij in Scheveningen woont. Maar dan die naam van de villa nog. Uit een transportakte van 29 augustus 1889 blijkt dat G.J. Th. Stratenus de villa Banchory (vroeger Duinrust) koopt.

De gevelsteen op de Lange Vijverberg 13 geeft het jaartal 1893 aan. Het is bekend dat de familie in 1895 naar Diepenveen is gekomen. Dus waar zijn ze in de tussentijd verbleven? De gezinskaart geeft ook hier duidelijkheid over. In april 1893 vertrekken ze naar ... Brussel. Daar woont familie, maar de exacte reden van vertrek naar Brussel is mij nog niet bekend.

Na een boeiende dag in het archief van Den Haag blijft de de vraag knagen over dat document over de relatie tussen de Lange Vijverberg 13 en de familie Stratenus. Omdat Google veel van de gebruiker opslaat en de periode van zoeken bekend is, heb ik het document toch gevonden! Het betreft een adresboekje voor de stad 's Gravenhage 1866-1867. En daarin staat.... Baron Stratenus - Lange Vijverberg 13. 'Onze' baron is in 1858 geboren in Hannover en daarmee is het onwaarschijnlijk dat hij hier als gezinshoofd staat ingeschreven in het adresboek.