Gevelsteen zondagsschool Schapenzandweg kopieIn de oude zondagsschool aan de Schapenzandweg is een gevelsteen te vinden met de oprichtster van de school. Omdat het gebouw iets van de weg staat, is het even goed kijken om de letters te kunnen lezen.

"E.S.C. Baronesse Stratenus.
Geb: van Wickevoort Crommelin.
Juni 1898"

Dit betekent dat de baronesse de school binnen drie jaar na haar komst naar Diepenveen de school heeft laten realiseren. Vanaf 1914 is
het een woonhuis.

Met de voorletters van de baronesse is iets bijzonders aan de hand. In de gevelsteen staat E.S.C. vermeld. Maar haar voornamen zijn Emmerika Catharina Sebilla. Heeft de beeldhouwer hier soms geen goede dag gehad?