Weg langs het kerkhof tegenover 1 RoermondOp de oude begraafplaats van Roermond staan twee opmerkelijke grafstenen. De grafstenen zijn gescheiden door een muur, maar met een hand boven de muur met elkaar verbonden. De grafstenen zijn van een echtpaar; hij is van huis uit protestant, zijn vrouw is katholiek. De man overlijdt al eerste. Zijn weduwe wil bij hem begraven worden, maar kan als katholiek niet in ongewijde grond worden begraven. Het is zo opgelost. 

Graf Jaccard kopieWat heeft dit verhaal met Nieuw Rande te maken? De zwakzinnige Daisy wordt verzorgd door twee gouvernantes uit St. Croix in Zwitserland. Als de zorg voor de oudere Jaccard te zwaar is, dan wordt de hulp ingeroepen van haar nicht Perrier. Protestantse Jaccard ligt begraven op de begraafplaats Roeterdsweg. Perrier is begraven op de katholieke begraafplaats bij de kerk in Joppe. Naar verluidt heeft het geloof ook hier tot een scheiding geleid.