RK begraafplaats JoppeHet artikel Gescheiden door het geloof is aanvankelijk gebaseerd op een enkele bron. Zonder vermelding van deze kanttekening zou iedere onderzoeker daar grote bezwaren bij hebben. Nu is de auteur van het artikel ook geen onderzoeker en heeft de website ook niet het karakter om verslag te doen van onderzoek, maar het betrachten van zorgvuldigheid bij geschiedschrijving is wenselijk.

Even kort: het artikel gaat over twee gouvernantes die Daisy verzorgen en door een verschil in geloof op twee verschillende begraafplaatsen begraven zijn. Het artikel bevat in elk geval twee veronderstellingen die bevestiging behoeven. Klopt het dat de dames een verschillend geloof hebben en de jongste gouvernante Perrier is begraven op de RK begraafplaats in Joppe?

De eerste vraag is relatief eenvoudig te beantwoorden. Het archief van Deventer bevat een gezinskaart van de bewoners van de huidige Schapenzandweg 3.Daarop staan de gouvernantes ook vermeld met hun geloof. Jaccard is Nederlands hervormd en Perrier is katholiek.

Beantwoording van de tweede vraag blijkt minder eenvoudig. Op basis van een gesprek met een direct betrokkenen ontstaat een beeld van de periode dat Perrier begraven is op de begraafplaats in Joppe. De persoon is aanwezig bij de uitvaart. Op basis van het genoemde jaar is de beheerder van de begraafplaats bereid om de grafboeken 'op de hand' door te nemen op zoek naar Elise Emma Perrier. Het resultaat bevestigt dat Perrier 21 maart 1963 is begraven in graf III-13. Het graf is door ontruiming niet meer terug te vinden.