Google scant veel oude boeken. Bij het VEESLAG VAN HET HOOFDBESTUUR DER Nederlandsch Zuid-Afribansche Vereeniging OVER 1903 gaat het vertalen van tekst in het boek naar digitale doorzoekbare teksten niet helemaal goed, maar het levert wel waardevolle informatie op. Als bewoner van Diepenveen staat vermeld: Stratenus, G. I. Th. Baron. Hij is lid van de Afdeeling Deventer en Omliggende Gemeenten. Het oogmerk van de NZAV is het promoten van de culturele banden tussen Zuid-Afrika en Nederland in de breedste zin van het woord, maar vooral op het gebied van het onderwijs, wetenschap en letterkunde. 

Tijdens de Tweede Boerenoorlog regelt de NZAV een veldhospitaal om gewonde burgers te verzorgen en wordt bijstand verleend aan krijgsgevangenen op St. Helena en Ceylon. Ook helpt de NZAV met het bezoek van Staatspresident Paul Kruger aan Amsterdam in 1900. Naar verluidt hebben leden van de familie Stratenus en/of Wickevoort-Crommelin Paul Kruger ontmoet.

Hollands sprekende jongelieden in Zuid Afrika ondersteuning door baron Stratenus Nieuwe Amerfoortsche krant 1913 detailDe betrokkenheid van de familie Stratenus blijkt eveneens uit een krantenartikel van de Nieuwe Amersfoortsche Courant van woensdag 29 januari 1913. Het gaat over een circulaire waarin het spreken van de Nederlandse taal in Zuid-Afrika wordt aangemoedigd. De circulaire draagt de ondertekening van G.J.Th. Stratenus.