pad bij nieuw rande Willem Korteling2pad bij nieuw rande Bartus Korteling MiddelWillem Korteling (1889-1964) stamt uit een bekend Deventer schildersgeslacht. Zijn eerste tekenlessen krijgt hij dan ook van zijn vader Bartus Korteling (1853-1930). Als Bartus meent dat zijn zoon voldoende talent heeft krijgt hij toestemming om van het schilderen zijn beroep te maken. Aanvankelijk is de achtertuin van het ouderlijk huis de inspiratiebron voor studies van bloemen, kippen en andere kleine dieren. Later worden deze onderwerpen uitgebreid tot landschappen, kleinvee, vogels en stillevens die hij schildert op een manier die even fijnzinnig als royaal van uitwerking is. Zijn hele leven blijf Korteling schilderen in en rond zijn woonplaats Deventer.

Het schilderij links heeft Willem Korteling op landgoed Nieuw Rande gemaakt. Hij schildert het in de periode 1935-1950. Zijn vader maakt eveneens op deze fraaie locatie een schilderij.