In het artikel Voorletters niet goed gehakt blijkt al dat de baronesse belang hecht aan onderwijs.

Villa De Koershof(f) is in 1909 en 1917 gebouwd als zomerverblijf in opdracht van oud-apotheker Philip Wolterson (1849-1916) te Den Haag. Het zijn uitbreidingen van een in 1905 door Johannes Pohlmann gebouwd huis (zie foto rechtsboven).
Uit de Deventer Courant van 1902 blijken contacten tussen de familie Wolterson en Stratenus. Mevrouw G. Wolterson-van Wagtendonk maakt samen met baronesse E.S.C. Stratenus-Van Wickevoort Crommelin onderdeel uit van het Dames-Comité van aanbeveling voor een bazar ten bate van de Christelijke School in Deventer (onderdeel van CNO). In de jaren 40 laat CNO de ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) in de Polstraat in Deventer bouwen.
Later woont hier 'de bijenman' Jan Hendrik Wigersma. Hij ontwerpt een bijenkast met de naam 'Koershofkast'.